Bouw- en woonrijp Molenbuurt

In opdracht van HSB bouw uit Volendam zal Van Geemen na de bouwvakantie aanvangen met het bouwrijpmaken van project ‘Molenbuurt fase III’. In opdracht van Wormer Wonen zal HSB de bouw van 105 nieuwe woningen realiseren; een mooie aanvulling op de reeds in opdracht zijne woningen in fase II en onze huidige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe woonwijk WSV’30 in opdracht van zowel Wormer Wonen als HSB bouw!

Molenbuurt fase III in Wormer

Na de bouwvakantie en het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden gaan wij van start met opruimingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, het aanbrengen van de overhoogtes en het aanbrengen van (bouw)wegen. Opvolgend voeren wij werkzaamheden uit op kavelniveau, waaronder het ‘heiklaar’ maken van de bouwputten. In de laatste fase, de woonrijp fase, zorgt Van Geemen voor het complete pakket aan verhardingen, groenvoorzieningen, terreininrichtingen en openbare verlichting.

Meer informatie omtrent de bouw en de verkoop is tevens te vinden op de website van de Molenbuurt in Wormer.  

Specialist in GWW

Van Geemen is een no-nonsense aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Wij staan, met onze 35 medewerkers, met onze benen stevig ín de grond. Wij bieden onze diensten aan in zowel hoofd- als onderaanneming.

Verder lezen

 

 

Laatste Nieuws

Oplevering inlaat Wilmkebreek

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Van Geemen gezorgd voor het ontwerp en de realisatie van een nieuwe inlaatvoorziening aan de Wilmkebreek aan de rand van Amsterdam-Noord.

Verder lezen

 

(her)Certificering ISO9001

Met gepaste trots kunnen wij melden dat Van Geemen opnieuw, met vlag en wimpel, het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat heeft behaald! Met complimenten van de certificerende instantie zijn wij voor de komende jaren weer gecertificeerd!

Verder lezen

 

Meer nieuwsberichten

Adresgegevens:

Van Geemen
Oosterweg M20
1482 AJ Purmer

Tel: 0299 - 640 625
Fax: 0299 - 644 894
Email ons via dit formulier