Voortzetting prestatiecontract

Met gemeente Waterland heeft Van Geemen een vierjarig contract afgesloten voor alle 121 kunstwerken in de gemeente. Onder dit prestatiecontract valt het onderhoud van bruggen, duikers, steigers, waarbij ook de verantwoordelijkheid bij Van Geemen ligt, mits het niet het gevolg is van vandalisme.

Onderhoud kunstwerken in Waterland

Na afloop van het contract worden de kunstwerken weer aan gemeente Waterland overgedragen. Ze dienen dan te voldoen aan een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. De afgelopen 4 jaar inspecteerden wij de bruggen, onderhielden we deze en herstelden we ze waar nodig.

In de afgelopen jaren zijn, in goede samenwerking met Gemeente Waterland, een aantal kunstwerken geheel gerenoveerd en overige kunstwerken voor wat betreft de kwaliteit weer op niveau gebracht. Voldoende reden voor de gemeente om ons prestatiecontract met één jaar te verlengen!

Specialist in GWW

Van Geemen is een no-nonsense aannemersbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. Wij staan, met onze 35 medewerkers, met onze benen stevig ín de grond. Wij bieden onze diensten aan in zowel hoofd- als onderaanneming.

Verder lezen

 

 

Laatste Nieuws

Bouw- en woonrijp Molenbuurt

In opdracht van HSB bouw uit Volendam zal Van Geemen na de bouwvakantie aanvangen met het bouwrijpmaken van project ‘Molenbuurt fase III’. In opdracht van Wormer Wonen zal HSB de bouw van 105 nieuwe woningen realiseren; een mooie aanvulling op de reeds in opdracht zijne woningen in fase II en onze huidige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe woonwijk WSV’30 in opdracht van zowel Wormer Wonen als HSB bouw!

Verder lezen

 

Oplevering inlaat Wilmkebreek

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft Van Geemen gezorgd voor het ontwerp en de realisatie van een nieuwe inlaatvoorziening aan de Wilmkebreek aan de rand van Amsterdam-Noord.

Verder lezen

 

Meer nieuwsberichten

Adresgegevens:

Van Geemen
Oosterweg M20
1482 AJ Purmer

Tel: 0299 - 640 625
Fax: 0299 - 644 894
Email ons via dit formulier