Actueel

Update Plan Van Dis

In opdracht van Mercuur Bouw Volendam is Van Geemen gestart met het bouwrijp maken van plan ‘Van Dis’ in Broek in Waterland. In opdracht van Mercuur Bouw zorgen we voor het treffen van de nodige voorbereiding van het wegcunet, inclusief een overhoogte.

Het bouwrijpontwerp is door ons geheel uitgewerkt in 3D. De ontgravingen vinden dan ook plaats met behulp van een ontgravingsmodel. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid zal het terrein zich kunnen zetten, zodat in de toekomst verzakkingen kunnen worden beperkt. Er wordt gewerkt volgens eenzelfde principe als op het naastgelegen project.

De komende periode is Van Geemen ook betrokken bij de inrichting van het perceel in de vorm van praktisch en technisch advies. De intentie bestaat ook de prachtige nieuwe wijk rondom de 15 woningen geheel in te richten en te voorzien van de nodige (ondergrondse) infrastructuur.