Actueel

Afronding Oostpoort plot 2

In opdracht van HSB bouw Volendam heeft Van Geemen gezorgd voor de inrichting van plot 2A&B van het project Oostpoort-Oost in Amsterdam. In nauwe samenwerking met HSB is door ons het gehele plan civieltechnisch nader ingevuld, waaronder groenvoorzieningen, verhardingen, afwatering en openbare verlichting.

Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam plot 2A en 2B

Eerder al maakte wij het grootste deel van plot 2A gereed voor oplevering. Echter niet al onze werkzaamheden konden afgerond worden, vanwege de bouwwerkzaamheden op de aansluitende fase plot 2B. Inmiddels zijn beide faseringen gereed en ook onze werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond!

Een prachtig project waar wij de afgelopen jaren aan hebben mogen bijdragen. Momenteel zijn wij volop in uitvoering op plot 3, het laatste deeltje braakliggend terrein binnen plangebied Oostpoort-Oost. Ook voor het laatste plot verzorgt Van Geemen het volledige pakket civieltechnische werkzaamheden, vanaf bouwrijp tot en met de inrichting!

Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B
Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam Plot 2A en 2B