Audit ISO 9001 en ISO 14001 succesvol

Met gepaste trots kunnen wij melden dat Van Geemen per april 2021 opnieuw, met vlag en wimpel, het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat ISO 9001heeft weten te behouden! Met complimenten - en nul opmerkingen - van de certificerende instantie zijn wij voor komend jaar weer gecertificeerd! Daarnaast hebben wij de ISO 14001, hét certificaat op het gebied van milieuzorg, weten te behouden.

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en kan worden gebruikt om te beoordelen of organisaties in staat zijn te voldoen aan wensen en eisen van klanten. Het principe is eenvoudig te noemen: zeg wat je doet, doe wat je zegt en leg dit zodanig vast. Iets wat voor Van Geemen niet nieuw te noemen is: een deugdelijke, flexibele en klantvriendelijke samenwerking zijn daarin onze belangrijkste pijlers. Met de ISO 14001 tonen wij daarnaast aan dat wij ons bewust zijn van de risico's voor het milieu als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten en, belangrijk nog, hoe we deze kunnen voorkomen danwel beperken.

Volledig gecertificeerd
Inmiddels hebben wij ons ISO9001:2015 certificering voor de komende tijd wederom veilig gesteld. Hetzelfde geldt voor onze ISO14001:2015. Naast dat is Van Geemen onder andere  VCA**, BRL7000: protocol 7001&7004 (uitvoeren van saneringswerkzaamheden) en BRL9334 (kwaliteitsborging van straatwerkzaamheden) gecertificeerd!

CO²-prestatieladder
Tevens participeren wij aantoonbaar aan duurzaamheid en CO²- reductie door middel van de CO²-prestatieladder, momenteel op niveau 3. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het reduceren van uitstoot. Een mooie weerspiegeling van duurzaam ondernemen en meebewegen met de markt en de toekomst. We hebben geinvesteerd in zuiniger materieel, LED-verlichting, (aantoonbaar) duurzame energie en investeren in elektrisch gereedschap en materieel. Onze meest recente toevoeging is onze volledig elektrische Giant Shovel. Voor meer informatie over de behaalde en toekomstige doelstellingen kijkt u op deze pagina in onze site.