Actueel

Certificering ISO9001 verlengd!

Met gepaste trots kunnen wij melden dat Van Geemen per juli 2017 opnieuw, met vlag en wimpel, het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat heeft weten te behouden! Met complimenten - en nul opmerkingen - van de certificerende instantie zijn wij voor komend jaar weer gecertificeerd!

hercertificering ISO9001-kwaliteitssysteemISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en kan worden gebruikt om te beoordelen of organisaties in staat zijn te voldoen aan wensen en eisen van klanten. Het principe is eenvoudig te noemen: zeg wat je doet, doe wat je zegt en leg dit zodanig vast. Iets wat voor Van Geemen niet nieuw te noemen is: een deugdelijke, flexibele en klantvriendelijke samenwerking zijn daarin onze belangrijkste pijlers. 

Volledig gecertificeerd
Inmiddels hebben wij ons ISO9001:2008 certificering voor de komende jaren wederom behaald. Naast dat is Van Geemen onder andere  VCA**, BRL7000: protocol 7001&7004 (uitvoeren van saneringswerkzaamheden) en BRL9334 (kwaliteitsborging van straatwerkzaamheden) gecertificeerd!

CO²-prestatieladder
Tevens participeren wij aantoonbaar aan duurzaamheid en CO²- reductie door middel van de CO²-prestatieladder, momenteel op niveau 3. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het reduceren van uitstoot. We hebben geinvesteerd in zuiniger materieel, LED-verlichting en (aantoonbaar) duurzame energie en met succes: ook deze certificering is per juli 2017 weer met een jaar verlengd! Voor meer informatie over de behaalde en toekomstige doelstellingen kijkt u op deze pagina in onze site.