Actueel

CO2 Prestatieladder

Van Geemen is aantoonbaar duurzaam! Duurzaamheid en milieubewustheid zijn al jaren een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering van Van Geemen. Mede door de toenemende vraag vanuit de markt hebben wij in 2014 al besloten ons te certificeren voor de CO2-prestatieladder op niveau 3. 

Ook in 2018 zijn wij weer met vlag en wimpel geslaagd en hebben we ons certificaat mogen behouden, maar dat gaat niet zomaar... Zo investeren we onder andere in nóg zuinigere machines en transportmiddelen, gebruiken wij uitsluitend groene stroom en dringen wij ons stroomverbruik terug door onder andere te investeren in led-verlichting.

CO2 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een initiatief van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De doelstellingen voor de komende periode, in het kader van CO²-reductie, zijn inmiddels vastgesteld. Mocht u meer willen weten over onze doelstellingen of de CO² prestatieladder in het algemeen, dan treft u de nodige informatie hierover op deze pagina.