De Entree in Haarlem

In opdracht van AM wonen is Van Geemen gestart met het woonrijp maken van ‘De Entree’ in Haarlem. De komende periode graven wij diverse waterpartijen, die worden voorzien van een beschoeiing. Vervolgens voeren wij nog het een en ander aan riolerings- en verhardingswerkzaamheden uit en voorzien wij het geheel van beplanting.

Brug De Entree Haarlem

Aansluitend zorgen wij voor Design & Construct (D&C) van een nieuwe brug. Vanuit een aantal referentie- en 3D-beelden werken we deze volledig constructief uitwerk om deze brug vervolgens ook te realiseren.

Woonrijp maken De Entree Haarlem
Woonrijp maken De Entree Haarlem