Duyndomein Schoorl & Bergen

In opdracht van ontwikkelaar Kopare Leisure Development is Van Geemen aangesloten bij de herontwikkeling van camping ‘De Bregman’ in Schoorl. De bestaande camping zal vanaf eind 2019 worden herontwikkeld naar een luxe villapark dat zal worden voorzien van 72 woningen in verschillende woningtypes.  Vanaf initiatieffase tot oplevering zal Van Geemen actief deelnemen aan deze mooie ontwikkeling.

In nauwe samenwerking met ontwikkelaar Kopare Leisure Development hebben wij het gehele plan, van stedenbouwkundig ontwerp naar een uitvoeringsgereed geheel, uitgewerkt. Wij dragen daarin bij in technische uitwerkingen van onder- en bovengrondse infrastructuur, communicatie met de gemeente Bergen, de nog in bedrijf zijne camping en overige belanghebbenden, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De komende periode leggen wij de laatste hand aan de engineering en dit najaar vangen wij naar verwachting aan met het bouwrijpmaken van het perceel.


Opvolgend zal bouwkundig aannemer Tervoort uit Egmond zorgen voor de realisatie van de 72 luxe woningen. Wij zorgen ná de bouw voor de prachtige inrichting rondom deze woningen, waaronder asfaltwerkzaamheden, het aanbrengen van de verhardingen, verlichting, electrische laadpalen en diverse inrichtingselementen.

Op 25 november 2019, werd de samenwerking officieel bekrachtigd door ondertekening van de coördinatie- en samenwerkingsovereenkomst met Kopare Leisure Development, Van Geemen en Tervoort Egmond. Voor meer informatie over het project en de actuele stand van zaken verwijzen wij u graag door naar de projectpagina en de Facebookpagina

Duyndomein Schoorl & Bergen
Duyndomein Schoorl & Bergen
Duyndomein Schoorl & Bergen