Gemaal De Belmermeer

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is Van Geemen sinds 2015 betrokken bij de renovatie van het gemaal in de Belmermeer. Een locatie met een rijke historie. Van molengang naar diesel en later elektrische aandrijving. De oude situatie voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen en daarom heeft Van Geemen, in samenwerking met de opdrachtgever, de afgelopen jaren een nieuw gemaal ontworpen en aansluitend gezorgd voor de realisatie.

De molenstomp blijft gehandhaafd, de bestaande leidingen worden afgedicht. Naast de historische stomp vervaardigden wij een nieuwe en bovenal veilige uitstroomvoorziening volgens de normen van nu. Wij hebben onder andere de sloop van het bijgebouw, het aanbrengen van stalen damwanden, een nieuwe betonnen uitstroomvoorziening en een deel van het ledingwerk mogen uitvoeren. Daarnaast verzorgden wij de fundatie van de nieuwe, in ‘Broeker stijl’ ontworpen, besturingsopstelling.

Een locatie mét historie en daarom zijn de werkzaamheden archeologisch begeleid. Daarnaast bevind dit project zich in een natuurrijk gebied, waar veel (weide)vogels hun thuis vinden rond de periode waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden zijn naast archeoiogisch dan ook ecologisch begeleid. 

De komende tijd ronden wij het geheel af. De electriciteitsvoorzieningen worden ingevoerd en het maaiveld zal nog worden ingericht om het geheel ook te kunnen onderhouden de komende jaren.

 

 

Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland
Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland
Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland
Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland
Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland
Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland
Gemaal De Belmermeer in Broek in Waterland