Nieuwe gemeentewerf

In opdracht van en samenwerking met Bouwgroep Buitenhuis verzorgen wij, in bouwteamverband, de civieltechnische werkzaamheden voor de nieuwe gemeentewerf van gemeente Waterland in Katwoude. Eind 2018 is budget beschikbaar gesteld, zodat aan het begin van dit nieuwe jaar de bouwrijpwerkzaamheden kunnen worden aangevangen.

Gemeentewerf Katwoude

Op dit moment maken wij de locatie bouwrijp, ofwel: brengen wij de ondergrond onder profiel en brengen wij voorbelasting aan, om het terrein op hoogte te brengen en maaiveldzakkingen in de toekomst tot een minimum te beperken. Om hinder tot een minimum te beperken hebben wij een tijdelijke brug geplaatst, waarover de transporten plaatsvinden.

Nadat de werkzaamheden in de bouwrijpfase zijn afgerond vangt de bouw aan en wordt het perceel ingericht. Ook voor de inrichting verzorgen wij de nodige werkzaamheden, waaronder riolering, verharding, verlichting en groen.

 

Start werkzaamheden gemeentewerf Katwoude
Visualisatie nieuwe gemeentewerf