Actueel

Oostpoort Oost (Plot 3)

In opdracht van HSB Bouw uit Volendam is Van Geemen gestart met diverse werkzaamheden op het laatste stukje braakliggend terrein van een reeds lopend project. De nieuwbouw is gelegen in plangebied Oostpoort-Oost (plot 3) in Amsterdam, het voormalig terrein van de Oostergasfabriek.

Oostpoort Oost plot 3 in Amsterdam

Met betrekking tot de aanwezige verontreinigingen, en de geschiedenis met eerder uitgevoerde saneringen, is dit een complexe situatie. Hieraan is dan ook in het voortraject uitgebreid aandacht besteed.

Omdat de werkzaamheden in de eerdere faseringen naar volle tevredenheid zijn verlopen, werken we in deze fase wederom in bouwteam-verband met HSB Bouw uit Volendam. Wederom heeft Van Geemen in een zeer prettige en nauwe samenwerking met HSB diverse voorbereidende zaken uitgevoerd.

Oostpoort Oost plot 3 in Amsterdam

Deze voorbereidende zaken kunnen kort samen worden gevat als:

  • Advies over praktische uitvoerbaarheid en arbeidhygiënische maatregelen en de relatie tussen beide;
  • Ontwerp & Engineering ten aanzien van de bouw- en woonrijpfase.

Na een intensieve voorbereiding heeft Van Geemen officieel opdracht gekregen voor de uitvoering van alle werkzaamheden binnen Plot 3 Oostpoort-Oost, dat aansluit op de eerdere faseringen plot 1, plot 2A en plot 2B. Momenteel zijn wij volop aan het werk om de laatstgenoemde fasering woonrijp te maken!

 

Oostpoort Oost Plot 3 in Amsterdam
Oostpoort Oost Plot 3 in Amsterdam