Recreatiewoningen Landal Volendam

In opdracht van Van Wijnen Recreatiebouw is Van Geemen gestart met het bouw- en woonrijp maken van het nieuwe Landal park met 42 recreatiewoningen aan het Slobbeland in Volendam. Van Geemen heeft vanaf initiatieffase actief deelgenomen aan de civieltechnische uitwerkingen van de nieuwbouw. Wij verzorgden onder andere het volledige civieltechnisch ontwerp, inclusief ondergrondse infrastructuur en zettingsconstructie om verzakkingen in de toekomst tegen te gaan.

Landal Volendam

In een eerdere fase hebben wij gezorgd voor sloop, sanering en het aanbrengen van de overhoogte. In opdracht van Van Wijnen recreatiebouw brengen wij momenteel de ondergrondse infrastructuur aan en verzorgden wij een prachtige nieuwe kade op deze mooie locatie! Aansluitend maken wij de locatie klaar voor de bouw, in opdracht van Van Wijnen Haarlemmermeer.

Zodra de bouw gereed is, verzorgen wij de nutsaansluitingen voor de woningen en richten wij het gehele park in volgens de Landal formule. Daarin zorgen wij voor het complete pakket aan verhardingen, inclusief asfalt, de groeninrichting, verlichting en overige inrichtingslementen.

 Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Landal Volendam