Saneringswerkzaamheden Purmer

Een thuiswedstrijd! Letterlijk om de hoek saneert Van Geemen, in samenwerking met Prommenz en in opdracht van BPD ontwikkeling, een perceel aan de Westerweg. Deze werkzaamheden verzorgen wij vooruitlopend op de nieuwbouw van een twaalftal appartementen. Onze deskundigen op locatie begeleiden deze ingewikkelde sanering en voeren diverse metingen uit ten aanzien van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, zodat de veiligheid voor omwonenden gewaarborgd is.

In opdracht van BPD ontwikkeling saneren wij alles volledig schoon. Alle vervuiling wordt afgevoerd en vervolgens door een erkend verwerker gereinigd. Dat gebeurt thermisch: de grond zal worden verhit, waardoor de verbinding met deze vervuiling wordt verbroken. Met als resultaat grond die weer kan worden toegepast én een schoon terrein.

Van Geemen is al jaren gecertificeerd voor het uitvoeren van deze ingrepen, vanaf onderzoek tot een schone oplevering denken wij graag mee als zo’n situatie zich voordoet. U komt er op deze pagina meer over te weten.  

Saneringswerkzaamheden Westerweg
Saneringswerkzaamheden Westerweg
Saneringswerkzaamheden Westerweg