Stuw Waterweide

In opdracht van HHNK zal Van Geemen begin 2020 zorgen voor de realisatie van een nieuwe stuw in plangebied ‘Waterweide’. Ten gevolge van de voorgenomen nieuwbouw zal hier een peilwijziging plaatsvinden, waar de nieuwe stuw voor zal zorgen. 

Wij zorgen, in goede samenwerking met het waterschap, voor de technische voorbereidingen als sonderingen en damwandberekening, het bodemonderzoek en technisch tekenwerk. Aansluitend realiseren wij de nieuwe stuw. Dat zal naar verwachting begin van het nieuwe jaar gebeuren!