Update gemeentewerf

In opdracht van en in samenwerking met Bouwgroep Buitenhuis verzorgt Van Geemen de komende weken de definitieve inrichting van de nieuwe gemeentewerf van Waterland in Katwoude.

In het najaar van 2018 verzorgden wij al het bouwrijp maken van het perceel. In rap tempo is daarna het pand door opdrachtgever Buitenhuis gerealiseerd. Het hekwerk en de rioolpomp zijn inmiddels geplaatst. Tot slot verzorgen wij de nieuwe verhardingen en verrichten wij nog diverse bijkomende werkzaamheden de komende tijd.

Plaatsing hekwerk gemeentewerf Waterland
Plaatsing hekwerk gemeentewerf Waterland