Actueel

Update Oostpoort 2B Amsterdam

In opdracht van HSB Bouw uit Volendam zal Van Geemen medio oktober aanvangen met de grondwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van 26 woningen en 33 appartementen. De nieuwbouw is gelegen in plangebied Oostpoort-Oost (plot 2B) in Amsterdam, het voormalig terrein van de Oostergasfabriek.

Update Oostpoort 2B Amsterdam


Met betrekking tot de aanwezige verontreinigingen en de geschiedenis met eerder uitgevoerde saneringen is dit een complexe situatie. Hieraan is dan ook in het voortraject uitgebreid aandacht besteed.

Omdat de werkzaamheden in de eerdere fase naar volle tevredenheid zijn verlopen, werken we in deze fase in bouwteam-verband met HSB Bouw uit Volendam. Wederom heeft Van Geemen in een zeer prettige en nauwe samenwerking met HSB diverse voorbereidende zaken op milieukundig vlak uitgevoerd.

Deze voorbereidende zaken kunnen kort samen worden gevat als:

  • Milieutechnische planvoorbereiding en het opstellen van een werkplan;
  • Advies over praktische uitvoerbaarheid en arbeidhygiënische maatregelen en de relatie tussen beide;
  • Ontwerp & Engineering van de damwandkuip(en) ten behoeve van de realisatie van een 4-tal kelders;
  • Het uitvoeren van een DTM-meting;
  • Het uitvoeren van diverse bemonstering(en);
  • Het voeren van diverse overleggen met Gemeente Amsterdam.

Na een intensieve voorbereiding heeft Van Geemen officieel opdracht gekregen voor de uitvoering van alle werkzaamheden binnen Plot 2B Oostpoort-Oost, dat aansluit op de eerdere fase 23 woningen en 72 appartementen (plot 1) en 26 woningen en 7 appartementen (plot 2A). De komende periode gaan wij van start met het inrichten van het werkterrein en het bouwrijp maken van het plangebied.

Vervolgens gaat HSB Bouw over tot de realisatie van 33 appartementen en 26 riante woningen. In de eindfase zal Van Geemen de volledige terreininrichting verzorgen, alsmede terreinriolering en groenvoorzieningen.

Update Oostpoort 2B  Amsterdam