Rioleringswerk

Een goed werkend rioolstelsel is essentieel voor de volksgezondheid. Van Geemen voert diverse soorten rioleringswerk uit op basis van de nieuwste technieken en richtlijnen. Met kennis van zaken van hemelwaterafvoer (HWA), droogweerafvoer (DWA) en vuilwaterafvoer (VWA) zorgen wij voor aanleg van huisaansluitingen, vetafscheiders, olie-benzineafscheiders, gescheiden rioolstelsels, verbeterd gescheiden rioolstelsels, infiltratierioolstelsels, bergbezinkbassins en afvoer van vuil- en hemelwater. Wij zorgen zelfs voor complete boostergemalen. Elk project op het gebied van rioleringswerk is hiermee in vertrouwde en professionele handen bij Van Geemen.

Riool werkzaamheden