Sloopwerk

Bij sloopwerkzaamheden onderzoekt en inventariseert Van Geemen, in samenwerking met een vaste partner, de mogelijkheden van de sloop en de bijbehorende problemen en/of risico’s. Op basis hiervan wordt de opdrachtgever door ons geadviseerd, waarna er tot uitvoering kan worden overgegaan. Tijdens de uitvoering van de gehele sloop ligt de coördinatie van de werkzaamheden bij Van Geemen, waardoor er maar één aanspreekpunt is.

Tijdens de sloop komen er verschillende afvalstromen vrij. Bij de afvoer van deze materialen wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor duurzaam hergebruik. Door zorgvuldig te slopen en de verschillende afvalstromen te scheiden, is het mogelijk om in veel gevallen 98% van het sloopmateriaal te recyclen.

Voor de sloopwerkzaamheden wordt er gewerkt conform de geldende richtlijnen en regels van onderstaande certificeringen:

  • BRL SVMS-007 Veilig en Milieukundig slopen
  • SC 530 asbest certificaat voor asbest verwijderen