CO₂-prestatieladder

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid Van Geemen

Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau 3 en voldoen wij aan niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder, versie 3.0.

CO2-Prestatieladder in het kort uitgelegd

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot en die van hun leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot, als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten, terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Inzicht, reductie, transparantie (communicatie) en participatie zijn de vier kernwoorden van de CO2-Prestatieladder. Aan de hand van deze kernwoorden zal Van Geemen u dan ook verder inlichten over de inzet om de CO2-uitstoot te reduceren.

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder deze te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Communicatieberichten extern:

CO2-emissie-inventarisaties:

Overige documenten:

Logo Co2 prestatieladder