Renovatie Indie I in Amsterdam

In opdracht van Coen Hagedoorn Bouw Heemskerk zal Van Geemen begin 2016 van start gaan met diverse werkzaamheden ten behoeve van de renovatie van 156 woningen gelegen in de Indische buurt te Amsterdam. In 2014 is Van Geemen reeds betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen. In goede en prettige samenwerking met Coen Hagedoorn Bouw zijn diverse zaken nader bekeken en uitgewerkt.

Indische Buurt Amsterdam

In november hebben wij officieel opdracht gekregen voor onder andere het uitvoeren van de inpandige saneringswerkzaamheden, ten behoeve van het funderingsherstel en de nieuwe vloerconstructie. Aansluitend gaan wij van start met de sanering van de twee, zeer riante, binnentuinen. Zodra de sanering is uitgevoerd gaan wij verder met de inrichting van de tuinen. Hier verzorgen wij onder andere de complete terreinverharding, inrichting en beplanting.

Indische Buurt in Amsterdam