Aanleg rotonde Graft-De Rijp

In opdracht van Stadswerk072 heeft Van Geemen werkzaamheden verricht ten aanzien van de realisatie van een nieuwe rotonde in De Rijp. De nieuwe rotonde verbindt de Julianalaan, Koning Willem-Alexanderlaan, Driemaster en Bellesloot met elkaar en vervangt een voormalig kruispunt.

Aanleg rotonde gemeente Graft-De Rijp

Van Geemen heeft onder andere gezorgd voor het complete pakket grondwerk, diverse werkzaamheden ten aanzien van de straatafwatering, de asfalteringswerkzaamheden, bestratingswerkzaamheden, werkzaamheden aan de openbare verlichting en het aanbrengen van markeringen, bebording en overige inrichtingselementen. 

Aanleg rotonde gemeente Graft-De Rijp
Aanleg rotonde gemeente Graft-De Rijp
Aanleg rotonde gemeente Graft-De Rijp