Bouw- en Woonrijp

Voor uiteenlopende projecten van diverse opdrachtgevers heeft Van Geemen werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van de bouw- en woonrijpfase, waaronder:

  • Bouw- en woonrijpfase Wonen met Stip in Wormer
  • Bouw- en woonrijpfase Riant wonen aan het water in Katwoude
  • Bouw- en woonrijpfase Technische School De Kroon in Hoorn
  • Bouw- en woonrijpfase Saendelft
  • Bouw- en woonrijpfase Overhoeks en Oostpoort in Amsterdam
  • Bouw- en woonrijpfase De Witte Raaf in Noordwijk

In de bouwrijpfase verzorgde Van Geemen onder andere de sloop van bestaande panden, het saneren van het terrein en het aanbrengen van overhoogte. In de woonrijpfase zorgden wij bijvoorbeeld voor diverse rioleringwerkzaamheden, het vervaardigen van de wegen, de beplanting, openbare verlichting, (parkeer)terreinverharding en diverse andere inrichtingselementen.

Bouw en woonrijp Saendelft
Bouw en woonrijp De Kroon in Hoorn
Bouw en woonrijp Oostpoort in Amsterdam
Bouw en woonrijp Katwoude Waterland
Bouw en woonrijp Overhoeks in Amsterdam
Bouw en woonrijp De Witte Raaf in Noordwijk