Bouw- en woonrijp Molenbuurt

In opdracht van HSB bouw uit Volendam zal Van Geemen na de bouwvakantie aanvangen met het bouwrijpmaken van project ‘Molenbuurt fase III’. In opdracht van Wormer Wonen zal HSB de bouw van 105 nieuwe woningen realiseren; een mooie aanvulling op de reeds in opdracht zijne woningen in fase II en onze huidige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe woonwijk WSV’30 in opdracht van zowel Wormer Wonen als HSB bouw!

Molenbuurt fase III in Wormer

Na de bouwvakantie en het gereedkomen van de sloopwerkzaamheden gaan wij van start met opruimingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, het aanbrengen van de overhoogtes en het aanbrengen van (bouw)wegen. Opvolgend voeren wij werkzaamheden uit op kavelniveau, waaronder het ‘heiklaar’ maken van de bouwputten. In de laatste fase, de woonrijp fase, zorgt Van Geemen voor het complete pakket aan verhardingen, groenvoorzieningen, terreininrichtingen en openbare verlichting.

Meer informatie omtrent de bouw en de verkoop is tevens te vinden op de website van de Molenbuurt in Wormer.  

Bouw en woonrijp Molenbuurt fase III in Wormer