De Broeckgouw

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Van Geemen diverse werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe woonwijk en het natuurpark De Broeckgouw in Volendam gerealiseerd.

De woonwijk
Door Van Geemen werd op verschillende locaties gewerkt in de nieuwe woonwijk De Broeckgouw. Hoofdroutes en fietspaden werden geasfalteerd en het straatwerk werd door middel van een ingehuurde machine heel snel machinaal gerealiseerd. Verder is er een bushalte gerealiseerd.

Het natuurpark
Rondom het nieuwe woongebied ligt natuurpark “de Broeckgouw”. Dit park zorgt voor een zachte overgang van woongebied naar een landelijke omgeving. Het park bestaat uit twee zones met ieder een eigen identiteit. Het natuurpark is zeer waterrijk, een groot gedeelte van de benodigde waterberging zal hier namelijk worden gerealiseerd.

De kreekzone van het natuurpark bestaat uit een eilandenrijk, omringd door water met avontuurlijke vlonderpaden, waardoor verblijf dicht bij de natuur mogelijk wordt gemaakt. De vlonders eindigen in stoere en robuuste uitkijkvlonders met een zitplek, die een prachtig uitzicht bieden over het natuurpark.

Het park heeft, naast haar ecologische functie als leefgebied voor onder andere de populatie rugstreeppadden, vooral een recreatieve functie. Zo is er gelegenheid tot wandelen en joggen en is er recreatieruimte gecreëerd voor alle leeftijden.

De werkzaamheden voor het natuurpark bestonden in hoofdzaak uit: het ontgraven van waterpartijen, het verrichten van natuurtechnisch grondwerk, het aanbrengen van dammen voorzien van duikers, diverse kunstwerken, het aanbrengen van wandel/fietspaden, overige verhardingen en diverse terreininrichting binnen het park.

De Broeckgouw machinale bestrating
De Broeckgouw asfalteringswerzaamheden
De Broeckgouw asfalteringswerkzaamheden natuurpark
De Broeckgouw grondwerk
De Broeckgouw grondwerk natuurpark