Marinehospitaal Overveen

In opdracht van AM Wonen is Van Geemen gestart met diverse werkzaamheden op het voormalig terrein van het marinehospitaal in Overveen. In opdracht van AM zorgen wij voor het gehele pakket aan werkzaamheden in de woonrijpfase. Zo verzorgen wij onder andere rioleringswerkzaamheden, terreinverhardingen, beplantingen en openbare- verlichting.

Marinehospitaal Overveen

Daarnaast verzorgen wij in opdracht van AM Wonen de nieuwbouw van een stallinggarage binnen het plangebied. Van Geemen draagt hierbij zorg voor de complete realisatie, waaronder het trillingvrij aanbrengen van de damwanden en funderingspalen, het beton, metselwerk alsmede de elektrische installatie en riolering. Op het dak zal een privétuin worden gerealiseerd, eigendom van naastgelegen woning. 

Deze werkzaamheden zijn een mooie aanvulling op de reeds in opdracht zijnde werken op het voormalig terrein van het Marinehospitaal, dat zo’n 20 jaar geleden werd verwoest door brand. In opdracht van BAM Wonen en IBB Kondor verzorgen wij hier al de civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van diverse prachtige woningen, verdeeld over het plangebied.