Middendamsluis Monnickendam

In opdracht van Gemeente Waterland heeft Van Geemen na de zomer van 2015 de renovatie van de Middendamsluis in Monnickendam verzorgd. Deze schutsluis in de Middendam stamt uit 1425. In 1620 werd de houten sluis vervangen voor de sluis zoals wij deze tegenwoordig kennen. In 1969 is de sluis voor het laatst gerenoveerd, de sluisdeuren geven echter het jaartal 1968 aan. Dat is het jaar waarin de deuren vervaardigd zijn en het is tevens het jaar waarin de Middendamsluis tot Rijksmonument is benoemd.

Renovatie Damsluis Monnickendam

Door Van Geemen is de sluis in zijn geheel gerenoveerd, de werkzaamheden bestonden op hoofdlijnen uit:

  • Het geheel vernieuwen van de sluisdeuren;
  • Het renoveren van het metselwerk, d.m.v. het uitvoeren van een voegherstel op en rond de waterlijn;
  • Het vervangen van de remmingwerken en meerpalen, volledig in hardhout;

Officiële opening Middendamsluis
Op dinsdag 21 oktober werd de Middendamsluis in Monnickendam officieel geopend. Wethouder Bromet verrichte de openingshandeling, waarna burgemeester en wethouders per fluisterboot door de sluis gingen en de Middendamsluis weer officieel in gebruik werd genomen.

 

Opstelplaatsen renovatie Middendamsluis Monnickendam
Voortgang sluisdeuren Monnickendam
Voortgang sluisdeuren Monnickendam
Renovatie Damsluis Monnickendam, start werkzaamheden
Renovatie Damsluis, start werkzaamheden
Voortgang sluisdeuren Monnickendam
Voortgang sluisdeuren Monnickendam
Voortgang sluisdeuren Monnickendam
Voortgang sluisdeuren Monnickendam
Plaatsing sluisdeuren Damsluis Monnickendam
Plaatsing sluisdeuren Damsluis Monnickendam
Plaatsing sluisdeuren Damsluis Monnickendam
Plaatsing sluisdeuren Damsluis Monnickendam