Nieuwbouw Insulindeweg Amsterdam

De Smaragd is een sloopnieuwbouwproject aan de Insulindeweg, aan de rand van de oude Indische buurt in Amsterdam. Een complexe en tevens compacte locatie met binnenstedelijke randvoorwaarden. De Smaragd bestaat straks uit 49 koopappartementen met parkeerplaatsen, 52 huurappartementen voor diverse doelgroepen en 773m2 bedrijfsruimte. In opdracht van de Alliantie Ontwikkeling heeft Van Geemen zorggedragen voor het ontwerp en de engineering op sloop- en civieltechnisch gebied.

De Smaragd aan de Insulindeweg in Amsterdam

De voorbereidende werkzaamheden omvatten onder andere: het engineeren van de volledige bouwkuip, het aanvragen van vergunningen en vereisten ten behoeve van de sloop- en civieltechnische werkzaamheden, het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van bouwputadviezen, diverse onderzoeken en adviezen met betrekking tot de flora en fauna, het opstellen van het bemalingsplan alsmede berekeningen, het graven van proefsleuven ten behoeve van de lokalisatie van kabels en leidingen, alsmede advies ten behoeve van het omleggen hiervan en nadat alles compleet is gebleken: het vervaardigen van bestekstekeningen.

Vervolgens heeft Van Geemen in opdracht van bouwteampartner Coen Hagedoorn bouw uit Huizen zorggedragen voor de totaalsloop van het bestaande pand aan de Insulindeweg in Amsterdam. Vervolgens zijn wij gestart met het trillingsvrij aanbrengen van de benodigde damwand, ten behoeve van de realisatie van een ondergrondse parkeergelegenheid. Ook is de bemaling geïnstalleerd.

Van Geemen heeft gezorgd voor een heiklare bouwkuip zodat de heiwerkzaamheden in de bouwvakantie hebben kunnen plaatsvinden. Deze heiwerkzaamheden zijn inmiddels gereed en daarna is door ons gestart met het ontgraven van de bouwkuip ten behoeve van de nieuwbouwwerkzaamheden.

De Smaragd aan de Insulindeweg in Amsterdam