Oostpoort Oost in Amsterdam

In opdracht van HSB Bouw uit Volendam heeft Van Geemen in 2014 grondwerkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwbouw van 23 woningen en 72 appartementen gelegen in plangebied Oostpoort-Oost in Amsterdam, het voormalige Oostergasfabriekterrein. Met betrekking tot de aanwezige verontreinigingen en de geschiedenis met eerder uitgevoerde saneringen was dit een complexe situatie. Hieraan is dan ook in het voortraject uitgebreid aandacht besteed.

Daarna is Van Geemen van start gegaan met de werkzaamheden ten aanzien van het woonrijp maken van de nieuwe wijk. Daarin hebben wij onder andere gezorgd voor:

  • Het leveren en aanbrengen van de terreinverhardingen;
  • Het leveren en aanbrengen van de terreininrichting, waaronder bankjes, plantenbakken, hekwerken en openbare- verlichting;
  • Het leveren en aanbrengen van diverse groenvoorzieningen.

Plot 2B Oostpoort Amsterdam
Omdat de werkzaamheden in de eerdere fase naar volle tevredenheid zijn verlopen, werkten we in de tweede fase in bouwteam-verband met HSB Bouw uit Volendam. Wederom heeft Van Geemen in een zeer prettige en nauwe samenwerking met HSB diverse voorbereidende zaken op milieukundig vlak uitgevoerd. Deze voorbereidende zaken kunnen kort samen worden gevat als:

  • Milieutechnische planvoorbereiding en het opstellen van een werkplan;
  • Advies over praktische uitvoerbaarheid en arbeidhygiënische maatregelen en de relatie tussen beide;
  • Ontwerp & Engineering van de damwandkuip(en) ten behoeve van de realisatie van een 4-tal kelders;
  • Het uitvoeren van een DTM-meting;
  • Het uitvoeren van diverse bemonstering(en);
  • Het voeren van diverse overleggen met Gemeente Amsterdam.

Na een intensieve voorbereiding heeft Van Geemen alle werkzaamheden uitgevoerd binnen Plot 2B Oostpoort-Oost, dat aansluit op de eerdere fase 23 woningen en 72 appartementen (plot 1) en 26 woningen en 7 appartementen (plot 2A). Het werkterrein werd ingericht en het plangebied werd bouwrijp gemaakt. Na de realisatie van deze woningen verzorgde Van Geemen in de eindfase de volledige terreininrichting, alsmede terreinriolering en groenvoorzieningen.

Oostpoort in Amsterdam
Oostpoort in Amsterdam
Oostpoort in Amsterdam