Oostpoort Oost in Amsterdam

In opdracht van HSB Bouw uit Volendam heeft Van Geemen in 2014 grondwerkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwbouw van 23 woningen en 72 appartementen gelegen in plangebied Oostpoort-Oost in Amsterdam, het voormalige Oostergasfabriekterrein. Met betrekking tot de aanwezige verontreinigingen en de geschiedenis met eerder uitgevoerde saneringen was dit een complexe situatie. Hieraan is dan ook in het voortraject uitgebreid aandacht besteed.

Daarna is Van Geemen van start gegaan met de werkzaamheden ten aanzien van het woonrijp maken van de nieuwe wijk. Daarin hebben wij onder andere gezorgd voor:

 • Het leveren en aanbrengen van de terreinverhardingen;
 • Het leveren en aanbrengen van de terreininrichting, waaronder bankjes, plantenbakken, hekwerken en openbare- verlichting;
 • Het leveren en aanbrengen van diverse groenvoorzieningen.

Woonrijpfase Oostpoort 2A
In opdracht van HSB Bouw uit Volendam heeft Van Geemen de afgelopen periode gezorgd voor de inrichting van het binnenterrein op plot 2A gelegen in plangebied Oostpoort-Oost in Amsterdam. In het vervolg op plot 1 heeft Van Geemen onder andere zorggedragen voor het volledige civieltechnische ontwerp ten aanzien van het binnenterrein.

Bouwrijpfase Oostpoort-Oost 2A Amsterdam

De afgelopen periode hebben wij onder andere de terreinriolering, verharding, groenvoorziening en inrichting zover mogelijk afgerond. Wij wensen de toekomstige bewoners veel woonplezier! 

Vervolgens werken wij door op plot 2B. Op dit naastgelegen terrein hebben wij inmiddels de riolering verzorgd, die door Van Geemen is ontworpen. Daarna gaan wij ook dit gebied verdere invulling geven.

 

Plot 2B Oostpoort Amsterdam
Omdat de werkzaamheden in de eerdere fase naar volle tevredenheid zijn verlopen, werkten we in de tweede fase in bouwteam-verband met HSB Bouw uit Volendam. Wederom heeft Van Geemen in een zeer prettige en nauwe samenwerking met HSB diverse voorbereidende zaken op milieukundig vlak uitgevoerd. Deze voorbereidende zaken kunnen kort samen worden gevat als:

 • Milieutechnische planvoorbereiding en het opstellen van een werkplan;
 • Advies over praktische uitvoerbaarheid en arbeidhygiënische maatregelen en de relatie tussen beide;
 • Ontwerp & Engineering van de damwandkuip(en) ten behoeve van de realisatie van een 4-tal kelders;
 • Het uitvoeren van een DTM-meting;
 • Het uitvoeren van diverse bemonstering(en);
 • Het voeren van diverse overleggen met Gemeente Amsterdam.

Na een intensieve voorbereiding heeft Van Geemen alle werkzaamheden uitgevoerd binnen Plot 2B Oostpoort-Oost, dat aansluit op de eerdere fase 23 woningen en 72 appartementen (plot 1) en 26 woningen en 7 appartementen (plot 2A). Het werkterrein werd ingericht en het plangebied werd bouwrijp gemaakt. Na de realisatie van deze woningen verzorgde Van Geemen in de eindfase de volledige terreininrichting, alsmede terreinriolering en groenvoorzieningen.

Update Oostpoort 2B
In opdracht van HSB Bouw uit Volendam zal Van Geemen medio oktober aanvangen met de grondwerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van 26 woningen en 33 appartementen. De nieuwbouw is gelegen in plangebied Oostpoort-Oost (plot 2B) in Amsterdam, het voormalig terrein van de Oostergasfabriek.

Update Oostpoort 2B Amsterdam


Met betrekking tot de aanwezige verontreinigingen en de geschiedenis met eerder uitgevoerde saneringen is dit een complexe situatie. Hieraan is dan ook in het voortraject uitgebreid aandacht besteed.

Omdat de werkzaamheden in de eerdere fase naar volle tevredenheid zijn verlopen, werken we in deze fase in bouwteam-verband met HSB Bouw uit Volendam. Wederom heeft Van Geemen in een zeer prettige en nauwe samenwerking met HSB diverse voorbereidende zaken op milieukundig vlak uitgevoerd.

Deze voorbereidende zaken kunnen kort samen worden gevat als:

 • Milieutechnische planvoorbereiding en het opstellen van een werkplan;
 • Advies over praktische uitvoerbaarheid en arbeidhygiënische maatregelen en de relatie tussen beide;
 • Ontwerp & Engineering van de damwandkuip(en) ten behoeve van de realisatie van een 4-tal kelders;
 • Het uitvoeren van een DTM-meting;
 • Het uitvoeren van diverse bemonstering(en);
 • Het voeren van diverse overleggen met Gemeente Amsterdam.

Na een intensieve voorbereiding heeft Van Geemen officieel opdracht gekregen voor de uitvoering van alle werkzaamheden binnen Plot 2B Oostpoort-Oost, dat aansluit op de eerdere fase 23 woningen en 72 appartementen (plot 1) en 26 woningen en 7 appartementen (plot 2A). De komende periode gaan wij van start met het inrichten van het werkterrein en het bouwrijp maken van het plangebied.

Vervolgens gaat HSB Bouw over tot de realisatie van 33 appartementen en 26 riante woningen. In de eindfase zal Van Geemen de volledige terreininrichting verzorgen, alsmede terreinriolering en groenvoorzieningen.

Afronding Oostpoort plot 2
In opdracht van HSB bouw Volendam heeft Van Geemen gezorgd voor de inrichting van plot 2A&B van het project Oostpoort-Oost in Amsterdam. In nauwe samenwerking met HSB is door ons het gehele plan civieltechnisch nader ingevuld, waaronder groenvoorzieningen, verhardingen, afwatering en openbare verlichting.

Afronding Oostpoort-Oost Amsterdam plot 2A en 2B

Eerder al maakte wij het grootste deel van plot 2A gereed voor oplevering. Echter niet al onze werkzaamheden konden afgerond worden, vanwege de bouwwerkzaamheden op de aansluitende fase plot 2B. Inmiddels zijn beide faseringen gereed en ook onze werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond!

Een prachtig project waar wij de afgelopen jaren aan hebben mogen bijdragen. Momenteel zijn wij volop in uitvoering op plot 3, het laatste deeltje braakliggend terrein binnen plangebied Oostpoort-Oost. Ook voor het laatste plot verzorgt Van Geemen het volledige pakket civieltechnische werkzaamheden, vanaf bouwrijp tot en met de inrichting!

Oostpoort Oost plot 3
In opdracht van HSB Bouw uit Volendam is Van Geemen gestart met diverse werkzaamheden op het laatste stukje braakliggend terrein van een reeds lopend project. De nieuwbouw is gelegen in plangebied Oostpoort-Oost (plot 3) in Amsterdam, het voormalig terrein van de Oostergasfabriek.

Oostpoort Oost plot 3 in Amsterdam

Met betrekking tot de aanwezige verontreinigingen, en de geschiedenis met eerder uitgevoerde saneringen, is dit een complexe situatie. Hieraan is dan ook in het voortraject uitgebreid aandacht besteed.

Omdat de werkzaamheden in de eerdere faseringen naar volle tevredenheid zijn verlopen, werken we in deze fase wederom in bouwteam-verband met HSB Bouw uit Volendam. Wederom heeft Van Geemen in een zeer prettige en nauwe samenwerking met HSB diverse voorbereidende zaken uitgevoerd.

Oostpoort Oost plot 3 in Amsterdam

Deze voorbereidende zaken kunnen kort samen worden gevat als:

 • Advies over praktische uitvoerbaarheid en arbeidhygiënische maatregelen en de relatie tussen beide;
 • Ontwerp & Engineering ten aanzien van de bouw- en woonrijpfase.

Na een intensieve voorbereiding heeft Van Geemen officieel opdracht gekregen voor de uitvoering van alle werkzaamheden binnen Plot 3 Oostpoort-Oost, dat aansluit op de eerdere faseringen plot 1, plot 2A en plot 2B. Momenteel zijn wij volop aan het werk om de laatstgenoemde fasering woonrijp te maken!

 

Oostpoort in Amsterdam
Oostpoort in Amsterdam
Oostpoort in Amsterdam
Update Oostpoort 2B
Update Oostpoort 2B
Update Oostpoort 2B
Update Oostpoort 2B
Oostpoort Amsterdam
Oostpoort Amsterdam
Oostpoort Amsterdam
Oostpoort Amsterdam
Oostpoort Amsterdam