Poldergemaal Kometensingel

In opdracht van Waternet is Van Geemen betrokken bij de renovatie van poldergemaal de Kometensingel in Amsterdam. Voor de renovatie en waterveiligheid zijn diverse aanpassingen aan de huidige persleiding noodzakelijk gebleken. Omwille de veiligheid én ten behoeve van de installatie van een tijdelijke pompvoorziening is door ons, in samenwerking met VOPO, de uitgaande leiding gedeeltelijk vervangen.

Renovatie Poldergemaal Kometensingel in Amsterdam

De komende periode zorgt Pomp+ voor de installatie en het in stand houden van de tijdelijke pompen. Tijdens deze periode zal Waternet overgaan tot renovatie van het gemaal dat dateert uit omstreeks 1964.