Renovaties binnenstedelijk

De afgelopen jaren is het behouden van panden en deze aanpassen naar de huidige maatstaven uitgegroeid tot een van de voornaamste trends op het gebied van woningbouw.

Inmiddels kan gezegd worden dat deze, vaak complexe, renovaties tot één van onze specialismen behoren. Voor diverse opdrachtgevers verzorgen wij, voornamelijk in de regio Amsterdam, diverse werkzaamheden ten behoeve van onder andere funderingsherstel. Vaak weten wij, onder saneringscondities en met weinig bewegingsruimte, in nauw overleg met betrokkenen goed in te spelen op de omstandigheden.

Renovatie binnenstedelijk Czaar Peterbuurt in Amsterdam
Renovatie binnenstedelijk Indische Buurt in Amsterdam