Riant wonen in Katwoude

Aan de Lagedijk 8 zijn 25 nieuwe woningen gerealiseerd in het project "Riant wonen aan het Water". Het perceel moest hiervoor eerst gesaneerd en bouwrijp gemaakt worden. Van Geemen heeft eerst de bestaande panden gesloopt en vervolgens het terrein gesaneerd door de diverse vervuilingen te herschikken in het terrein.

Vervolgens is er een overhoogte aangebracht op het terrein om de natuurlijke zetting een handje te helpen. Nadat de bouwer zijn werkzaamheden had afgerond had Van Geemen de schone taak om aansluitend hierop de locatie in te richten met oeverbescherming, riool, bestrating, en groen. 

Gefilmd met een drone door Arno Kloppenburg

Riant wonen in Katwoude woonrijpfase