Rioolgemaal Zeeburgereiland

In opdracht van Waternet Techniek, Onderzoek en Projecten, zorgt Van Geemen voor de realisatie van de nieuwbouw van een gemaal bij het kermisexploitantenterrein op het Zeeburgereiland in Amsterdam.

Als onderdeel van de nieuwbouw zorgen wij voor de tijdelijke voorzieningen, damwanden, het aanbrengen van de put, uitvoeren van betonwerkzaamheden en vernieuwen van de afvoerleiding en tot slot de daadwerkelijke aansluiting.

Rioolgemaal Zeeburgereiland Amsterdam

In verband met de bereikbaarheid, beschikbare ruimte en diepteligging van het aanvoerriool, worden diverse voorzieningen getroffen. Zo realiseren wij een tijdelijke afdamming, ompompinstallatie en tijdelijke rioolpompen om de afvoer te kunnen waarborgen.

Aansluitend wordt de locatie weer netjes afgewerkt, ingezaaid en voorzien van verharding omwille de bereikbaarheid voor onderhoud in de toekomst.