Trambaan Broek in Waterland

Van Geemen start binnenkort met het grondwerk ten behoeve van de realisatie van een 16-tal woningen in plangebied ‘De Trambaan’ in Broek in Waterland. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van BAM woningbouw Noordwest.

Trambaan Broek in Waterland

Nadat het grondwerk door Van Geemen is uitgevoerd zal BAM aanvangen met de realisatie van 16 fraaie woningen. Vervolgens verzorgen wij de terreinverhardingen en groenvoorzieningen op de kavels.

 

Trambaan Broek in Waterland