Voortzetting prestatiecontract

Met gemeente Waterland heeft Van Geemen een vierjarig contract afgesloten voor alle 121 kunstwerken in de gemeente. Onder dit prestatiecontract valt het onderhoud van bruggen, duikers, steigers, waarbij ook de verantwoordelijkheid bij Van Geemen ligt, mits het niet het gevolg is van vandalisme.

Onderhoud kunstwerken in Waterland

Na afloop van het contract worden de kunstwerken weer aan gemeente Waterland overgedragen. Ze dienen dan te voldoen aan een van te voren vastgesteld kwaliteitsniveau. De afgelopen 4 jaar inspecteerden wij de bruggen, onderhielden we deze en herstelden we ze waar nodig.

In de afgelopen jaren zijn, in goede samenwerking met Gemeente Waterland, een aantal kunstwerken geheel gerenoveerd en overige kunstwerken voor wat betreft de kwaliteit weer op niveau gebracht. Voldoende reden voor de gemeente om ons prestatiecontract met één jaar te verlengen!