Wonen met stip in Wormer

In opdracht van Wormer Wonen heeft Van Geemen werkzaamheden uitgevoerd op het project ‘Wonen met stip’ in Wormer. Er werden onder andere rioolsleuven gesaneerd en de hoofdriolering en uitleggers werden vervaardigd, compleet met rioolgemaal. Een groot deel van dit werk is onder de grond verdwenen. Ook heeft Van Geemen gezorgd voor de aanleg van de tijdelijke infrastructuur en een nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

Woonrijp maken
In opdracht van Wormer Wonen is Van Geemen gestart met de uitvoering van diverse werkzaamheden ten aanzien van het woonrijp maken van woningbouwplan ‘Wonen met Stip’ op het voormaling WSV terrein in Wormer.

Woonrijpfase Wonen met Stip in Wormer

Eerder al heeft Van Geemen naar volle tevredenheid gezorgd voor het bouwrijp maken van het nieuwe plangebied 'Wonen met Stip'. Op dit moment voeren wij hiervoor de laatste werkzaamheden uit in opdracht van bouwaannemer HSB Bouw uit Volendam, die in opdracht van Wormer Wonen zorgdraagt voor de realisatie van de fraaie woningen. Aansluitend zijn we gestart met het woonrijpmaken van de nieuwe woonwijk.

In de woonrijpfase zorgen wij voor diverse rioleringwerkzaamheden, het vervaardigen van de wegen, de beplanting, openbare verlichting en diverse inrichtingselementen.

Oplevering
Op feestelijke wijze is de nieuwe woonwijk 'Met stip wonen' in Wormer op 21 november 2016 in gebruik genomen! De woningen zijn reeds door bouwkundig aannemer HSB uit Volendam opgeleverd en ook onze werkzaamheden ten aanzien van de openbare ruimte zijn gereed. Een nieuwe buurt in de Wormer is daarmee definitief een feit!

Oplevering met stip wonen in Wormer

Wethouder Schalkwijk van Gemeente Wormerland heeft als officiële handeling het naambordje van de nieuwe wijk onthuld. De nieuwe wijk ‘De Voorhoede’ is daarmee officieel opgeleverd!

De afgelopen jaren heeft Van Geemen een grote bijdrage mogen leveren aan de realisatie van deze nieuwe woonwijk. Zo verzorgden wij in een prettige en eigentijdse samenwerking met Wormer Wonen en directievoering door Unihorn de bouwrijpfase, in opdracht van HSB bouw uit Volendam de werkzaamheden op kavelniveau en aansluitend in opdracht van Wormer Wonen en onder toezicht van Unihorn de woonrijpfase!

Wij wensen alle bewoners veel woonplezier in deze prachtige woningen, in een sfeervolle, nieuwe woonwijk!

Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer
Wonen met Stip Wormer