Zeeburgereiland in Amsterdam

In opdracht van HSB Bouw uit Volendam start Van Geemen eind 2016 met diverse werkzaamheden aan het project Blok 10 op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Eerder zorgen wij voor HSB Bouw voor de technische invulling ten aanzien van de bouwkuip en voor diverse voorbereiding in aanloop naar de realisatie.

Blok 10 Zeeburgereiland Amsterdam

In opdracht van Synchroon zal HSB drie appartementengebouwen, gesitueerd op één gezamenlijke parkeergarage, realiseren. In totaal is er plaats voor 165 appartementen. Van Geemen zorgt hierbij voor het volledige pakket aan grondwerk en engineering van de damwandkuip.

Dit project is een prachtige aanvulling op de diverse projecten die wij momenteel onderhanden hebben op het Zeeburgereiland. Zo werken wij onder andere aan Y- City & Y- City 2 in opdracht van HSB, Zaamzorg in opdracht van HSB, Blok 30 in opdracht van BAM Amsterdam, Zeeburger Zilt in opdracht van BAM Amsterdam en de recent opgeleverde blokken 8 (HSB), blok 28 (Vink Bouw Nieuwkoop) en 14 (Kondor Wessels Amsterdam).

Blok 12
In opdracht van ERA Contour gaat Van Geemen binnenkort van start met de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de parkeerkelder onder ‘Blok 12’ op het Zeeburgereiland. 

Met ERA Contour is de afgelopen periode intensief samengewerkt om het complete pakket aan grondwerken een passende invulling te geven. Onderdeel van de werkzaamheden is tevens het zorgdragen voor en het waarborgen van een ‘droge put’. Met garanties zorgen wij dat het grondwater géén nadelige invloed zal hebben op de werkzaamheden. 

Zeeburgereiland Blok 12 Terrazza

Wederom een prachtige aanvulling op onze projecten op het Zeeburgereiland. Naast de gerealiseerde opdrachten voor HSB bouw Volendam en BAM Wonen Speciale Projecten, kiest ook ERA Contour voor onze expertise in ondergronds bouwen op Zeeburgereiland!

Blok 27 
In opdracht van BAM speciale projecten gaat Van Geemen binnenkort van start met de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de parkeerkelder onder blok 27, project ‘The Beacons’ op het Zeeburgereiland. 

Op uitnodiging van BAM zijn wij enige tijd geleden aangesloten als ketenpartner. Samen hebben wij de afgelopen periode intensief gewerkt aan de meest optimale invulling van het civieltechnische pakket aan werkzaamheden. Inmiddels zijn wij gestart met het heiklaar maken van het perceel, het verzorgen van de bouwplaatsinrichting en tijdelijke omleiding. Nadat de heiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, brengen wij de damwanden en bemaling aan en ontgraven we de kelder. 

Wederom een prachtig project op het Zeeburgereiland en een mooie aanvulling op de reeds in opdracht zijne projecten. Zo voeren wij in opdracht van BAM momenteel ook de projecten ‘Blok 30’ en 'Zeeburger Zilt' uit. Voor HSB uit Volendam werken wij momenteel aan de bouwkuip van ‘Heroes’, ook hier hebben wij het complete pakket aan civiele planvoorbereiding en werkzaamheden mogen verzorgen.

Zeeburgereiland blok 27 Amsterdam
Zeeburgereiland blok 27 Amsterdam
Zeeburgereiland