Zwanenpad in Watergang

In opdracht van HSB bouw uit Volendam is Van Geemen enige tijd geleden van start gegaan met het bouwrijp maken van project ‘Zwanenpad’ aan de Kanaaldijk in Watergang. Momenteel zijn door ons diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en is tevens de benodigde voorbelasting aangebracht.

Zwanenpad in Watergang

In opdracht van HSB ontwikkeling heeft Van Geemen gezorgd voor de volledige civieltechnische planvoorbereiding. Ten aanzien van de uitvoering worden momenteel in overleg met HSB en Gemeente Waterland de laatste puntjes op de i gezet.

Na de benodigde zettingsperiode zal Van Geemen het terrein verder bouwrijp maken. HSB zal vervolgens de riante woningen gaan bouwen, die medio mei van dit jaar in de verkoop gaan. Tijdens en aansluitend op de bouw zal Van Geemen het plangebied woonrijp maken en voorzien van onder andere de ondergrondse infra, (druk)riolering, verharding, beplanting, inrichting en openbare verlichting.

Voor meer informatie omtrent de bouw, verkoop en een algehele impressie van het project verwijzen wij u graag door naar de website van het Zwanenpad in Watergang.

Bouw en woonrijp Zwanenpad in Watergang