Grondwerk

Grondwerk is van oudsher een zeer belangrijke pijler van Van Geemen. Ter voorbereiding op de bouw en ook vaak aan het einde van een project is het grondwerk de finishing touch. Grondwerk vraagt altijd om een gestructureerde aanpak van diverse grondstromen en logistieke handelingen. Hierbij wordt de waterhuishouding in de bouwput vooraf goed geanalyseerd en gemonitord tijdens de werkzaamheden. Voor alle grondwerkzaamheden maakt ons bedrijf gebruik van modern materieel, dat in eigen beheer is en door onszelf wordt onderhouden. Onze vakkundige medewerkers zorgen voor een optimale uitvoering van het project.

Grondwerk

 

Grondwerk