Bemaling

Bij grondwerk is ook de waterhuishouding in de grond een belangrijk onderdeel. Kleinschalige bemalingen, zoals drainage die het waterpeil verlaagt, zijn onderdeel van onze werkzaamheden. Grootschalige bemalingen worden vaak door opdrachtgevers uitbesteed aan Van Geemen. Wij organiseren, in samenwerking met vaste partners, de beste en meest efficiënte oplossingen voor droge voeten. Dit kan uiteenlopen van een verticale drainage, tot een uitgebreide DSI bemaling, waarbij het opgepompte grondwater via retourvelden weer onder druk in de watervoerende lagen wordt teruggepompt.