Bestrating

Bestrating is een ambacht dat de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig is. Door strenge arboregels worden de bestratingwerkzaamheden tegenwoordig, waar mogelijk, uitgevoerd conform de geldende normen. Naast het machinaal straten, vacuümsets voor betonwaren en diverse hulpstukken voor het verlichten van de werkzaamheden, voeren wij ook het ambachtelijk gebakken straatwerk nog met liefde uit.

Voor diverse opdrachtgevers voert Van Geemen bestratingwerkzaamheden uit aan openbare wegen, bedrijfsterreinen, parkeerterreinen, opritten, terrassen en speciale rijwegen. Ook renovatieprojecten zijn onderdeel van deze bestratingprojecten, evenals het compleet inrichten van terreinen. Voor het inrichten van wegen en terreinen levert en plaatst Van Geemen tevens borden, straatverlichting, meubilair, afvalbakken, fietsenrekken, afrasteringen, bomen en beplanting.

Bestraten